Tổng hợp những đường chỉ tay may mắn

Những đường chỉ tay may mắn chính là dấu hiệu của sự suôn sẻ, thuận lợi, chủ nhân của chúng làm việc gì cũng thành công dễ dàng. Xem tướng các đường chỉ tay này có thể cho biết nhiều thông tin về tích cách, sức khỏe, số phận của chủ sở hữu

Review truyện Cách Đế Vương Đoạt Thê

Thân làm hoàng đế nhưng lại chẳng có quyền hành gì, bị giam lỏng mười năm, thức ăn mỗi ngày bị hạ độc, muốn tìm chút nào đấy thật sạch để ăn thì phải cải trang thành thái giám. Lúc trước còn nhỏ chưa hiểu chuyện khiến cho Nhiếp chính vương