1 Comment
  1. Ana Julya says

    Mk muốn làm wa mà ko có gạo nếp (buồn wa) 😔 cũng lâu ko đk ăn món vn nhớ wa

Leave A Reply

Your email address will not be published.