1 Comment
  1. Dương Cầm Lê Ngọc says

    bạn tên họ là gì? Mình lấy clip của bạn làm bài báo ở Việt Nam nhe
    Cho phép mình nhé bạn

Leave A Reply

Your email address will not be published.