2 Comments
  1. Hân Nguyễn says

    Cái vòng màu đỏ và hồng bn v ạ

  2. Binh Nguyên says

    Thach anh hong gia bao nhieu ban oi

Leave A Reply

Your email address will not be published.