3 Comments
  1. hương mơ says

    thua hai ong bà ngay xua mẹ bà bắt nhặt là vì hồi đó nong dân con làm thủ công ko có máy móc và phơi chung sân kho của hợp tác xã , chứ còn bay gio nguoi ta hoen đại co may móc rôi bà oi nen ko phai nhặt gạo tẻ gao nếp nữa chứ đứng cái kieu ngay xua xưa nghe mà thay lac hau đấy , ngay xưa an com con nhai cả sỏi vỡ cả răng và môi khi nấu cơm phai ngồi đãi gạo mục cả gao ra cơ

  2. phi Loan says

    ng Hn rat tinh tuy? deo hieu sao den gio van con cai cach khoa truong ko co that. ghet nhat cai giong nc cu nhac den '' ng trang an' + '' ng Hn goc'' + '' ng Hn sanh an hay tinh tuy'' .to su cai giong trang an hay cai gi ay no tuyet chung me tu lau roi,gio o Vn ai nhac den NG HN ma bao NG HN thanh lich ko? thua xa SG nhe .ko dc 1 diem gi ngoai song doi tra va lua nguoi khac, dm ghet ko chiu noi

  3. Thuy Thu says

    link

Leave A Reply

Your email address will not be published.