1 Comment
  1. Oanh Gia Linh says

    Xôi ngon, màu đẹp quá chị ạ. Nhìn là muốn thưởng thức luôn rồi

Leave A Reply

Your email address will not be published.