1 Comment
  1. Ngôi Mộ Hoang says

    Nếu họ đưa sai sự thật thì điều tra xử phạt cho thích đáng , Chứ cứ cái trò này mà không làm rõ thì liệu có ai tin hay không ?. Như vụ Cô Thắm ở Bình Định nói là công an đánh chết người nếu cô đó sai thì xử phạt thích đáng đưa thông xử phạt lên tivi truyền hình nói rõ và củng như báo chí cho mọi người biết , chứ thông tin nào củng chỉ ở các thành phố biết còn các tỉnh nhỏ lẻ thì không ai hay biết gì , mà có thể là nhà nào có mạng internet thì mới biết nhưng mập mờ hư hu thật ,

Leave A Reply

Your email address will not be published.