2 Comments
  1. Thủy Thuận says

    Kênh. Này hay mà sao ít người quan tâm thế nhỉ.

  2. Dung Kim says

    nói nhiều lâu quá

Leave A Reply

Your email address will not be published.