2 Comments
  1. Bao Le says

    Vòng nâu đỏ 18 lý giá bao nhiêu vậy

  2. Cong Quoc says

    Vòng 18ly là phải 13hat

Leave A Reply

Your email address will not be published.