1 Comment
  1. Truong Nguyen says

    cảm ơn bạn nhờ cờ líp này mà mình biết nấu món xôi ngon tuyệt

Leave A Reply

Your email address will not be published.