3 Comments
  1. Elizabeta Lungu says

    Cô hướng dẫn tỉ mỉ, tốt, chỉ mỗi là nói không đúng từ nên nghe khó chịu quá. Nửa là một phần hai chứ không phải là lửa. Lồi là lồi lõm chứ không phải là nồi. Cả thời gian nói ngọng như vậy mà sao không sửa tiếng nói cho đúng rồi hãy hướng dẫn.

  2. Baby kisd says

    ngon

  3. Lam Ho says

    Rỗ củ nhìn dơ lắm dù huong dẫn tốt.

Leave A Reply

Your email address will not be published.