4 Comments
 1. Binh Dieu says

  Day kg noi cong thuc bao nhieu ai biet nau

 2. Binh Dieu says

  Day ma kg noi lieu luong bao nhieu ai kg biet nau lam sao nau

 3. lan burnand says

  tôi quên cho Thuy Lê dia chi e-mail cua tôi, dây là e-mail : [email protected]

 4. lan burnand says

  Cach nâu xôi cua Thuy Lê coi ngon và them an qua ! rât cam dông khi Thuy Lê di tang hop xôi cho nhung nguoi doi khô, tôi rât hâm mô vi tôi cung thich làm viêc tu thiên, Thuy Lê o dâu ? Tôi o tai phap , dê khi nào tôi co dip vê vn thi se dên tham, tôi goi cho Thuy Lê e-mail cua tôi, co gi cu e-mail cho tôi, tôi se tra loi liên

Leave A Reply

Your email address will not be published.