2 Comments
  1. huong vuthu says

    Cái này mà cũng gọi là xá xíu á? Gọi là thịt xào thì đúng hơn, mà xôi xíu người ta ăn với xôi trắng chứ chưa thấy ai ăn với xôi đậu xanh bao giờ vì bị lẫn vị!

  2. Store Viettel says

    Thịt nợn

Leave A Reply

Your email address will not be published.