2 Comments
  1. Fall Heart says

    Mình cho vào hấp có dc k bạn, có sợ mất màu không

  2. Mỹ duyên Nguyễn thị says

    Mỗi lần vo học nấu ăn ,nghe giog c là thĩch rồi do

Leave A Reply

Your email address will not be published.