1 Comment
  1. thị phú nguyễn says

    Bán crepe sầu riêng cực ngon : 70k – 1Hộp 8 cái ( to, nhiều sầu riêng). Liên hệ SDT: 0988 945 849 hoặc https://www.facebook.com/Banhcrepesaurienghcm. Ship tất cả các quận trong TP.HCM ( Bánh của mình rất ngon , ngày bán 80-100 hộp , nếu bạn nào muốn lấy sỉ mình sẽ thương lượng giá )

Leave A Reply

Your email address will not be published.