1 Comment
  1. Hồng Giang Giang says

    mình hay nghe trên mt, nên k nghe mà chỉ nhìn hình dc. hy vọng Ẩm thực Việt sẽ có phần phụ đề cho mỗi món

Leave A Reply

Your email address will not be published.