1 Comment
  1. Thầy Giáo Cờ Bạc says

    Bóng hơi, phải cân bóng mới là chuẩn .

Leave A Reply

Your email address will not be published.