2 Comments
  1. vô thuòng kiếm says

    Ban oi .minh ngâm đâu phọng.8 tiêng..vay mà luc nấu xôi .minh đồ xôi. Xôi thi chính.con đâu vân kg mièm ..phai lam sao ha ban

  2. vô thuòng kiếm says

    Xoi đê qua đêm co bi hôi kg ban

Leave A Reply

Your email address will not be published.