3 Comments
  1. Nguyen Linh says

    Xin cô cho biết khi mua khuôn bánh thì cần lưu ý những gì?

  2. Phu Nguyen says

    Khuôn của cô bằng đồng ạ

  3. Phu Nguyen says

    Bột thơm là bột gì vậy cô

Leave A Reply

Your email address will not be published.