2 Comments
  1. Khuy Nguyen says

    Tiết kiệm dầu , cái cặn sẽ bị đen

  2. Sói sao hoả says

    Vk ơi đợi a nấu cho nhá cám ơn cj gái

Leave A Reply

Your email address will not be published.