3 Comments
  1. Phương Thảo says

    Good quá ngon

  2. An Hong says

    cháo đặc như cháo thí vậy nhìn thôi đã ki muốn ăn rồi

  3. Cáo Hunter says

    Con đỹ mc là đỹ sạo lone nhất (((: đéo ngon cg phải bảo ngon. Dòng đĩ

Leave A Reply

Your email address will not be published.