3 Comments
  1. Thành Lương Viết says

    cho hỏi giá tầm tầm bao nhiu 1 vòng v?

  2. sonhung nguyen says

    Xin hỏi nếu đặt hàng anh có gởi qua usa không vậy? Nếu có thì trả tiền bằng cách nào?

  3. nhân Triệu says

    Hang con k ban cho e 1 vong a bao oi

Leave A Reply

Your email address will not be published.