Vòng san hô phong thủy – 珊瑚的风水

1* Công dụng:
-实效
-Назначение
-Effectiveness

* Trầm hương và San hô (Đỏ/đen) đều là sản vật vô cùng giá trị và quý hiếm

-珊瑚(红/黑)是非常有价值的稀有商品。

– Ладан и Корал (красный / чëрный) являются чрезвычайно ценными и редкими товарами

-AQuilaria and coral (red/black) both are valuable and precious

* Tác dụng đã thông kinh mạch lưu thông khí huyết, tốt cho huyết áp, tuần hoàn máu, tim mạch

-采用经络血液循环,有益于血压,血液循环,心脏。

– Используется для проходки каналов нервной системы, кровообращения, орошо для кровяного давления, циркуляции крови, сердца и кровеносных сосудов.

-Effectiveness for your blood circulation, good for blood pressure and blood circulation, as well as your heart

* Có công dụng giải nhiệt, tiêu độc, giải cảm, làm sáng mắt, chống co giật chữa trị được nhiều thứ bệnh.

-用于解热,解毒,去翳明目,安神镇惊等许多疾病。

– Используется для охлаждения, дезинфекции, облегчения простуды, сделать глаза более яркими, против конвульсий, и для лечения многих заболеваний.

-Effective treatment for antipyretic, antidotal and fever reduction and brightening eyes and anticonvulsant as well as curing many diseases.

* Trầm hương và San hô là trang sức phong thủy có thể chiêu tài, dẫn lộc, bình an, tăng phúc phận cho người đeo

-珊瑚是风水饰品,象征吉祥,平安,财富,拥有越来越多佩戴者。

– Ладан и коралл, как фэн-шуй ювелирные украшения, могут набирать талантвых, приводить богатство, спокойствие, увеличивать счастье владельца.

-Aquilaria and coral are as Feng shui pieces of jewelry bringing wealth, godsend and peace as well as increasing good fortune to any wearer

* Từ xa xưa vua chúa, quý tộc đã dùng làm trang sức có tác dụng trừ tà ma. Giảm stress, giảm thiểu sự căng thăng, khiến đầu óc nhẹ nhàng.

-珊瑚被古代帝王,贵族用作备用傩。能减轻压力,减少紧张。

– С древних времëн короли, вельможи использовали ладан и коралл в качестве укращения изгнания нечистых сил. Уменьшить стресс, уменьшить напряжение, помочь голову лëгкой,

– From time immemorial, kings and noble leaders used jewelries made of Aquilaria and coral for exorcising ghosts, reducing stresses and tensions as well as easing their minds .

* San hô đỏ được coi là điều hạnh phúc tốt lành, thay mặt các điện cao quý, nó còn được gọi là “cầu vồng” là một biểu tượng của hạnh phúc và vĩnh cửu.

红色珊瑚被视为吉祥幸福,代表高贵的力量,它也被称为“彩虹”,是幸福与永恒的象征。

– Красный коралл считается благоприятным счастьем, от имени благородной власти, он также известен как “радуга”, является символом счастья и вечности.

-Red coral is deemed auspicious happiness, a symbol of noble powers, it is also known as “rainbow” an emblem of happiness and eternity
*Vì là một trong 7 bảo vật của nhà Phật nên vòng phong thủy san hô đỏ được coi là vòng tay may mắn, xua đi tà ma, kị kẻ tiểu nhân, đưa tâm hồn con người về với sự thanh tịnh, thuần khiết.-

作为佛教七宝之一,风水轮红珊瑚被认为是幸运手链,能驱邪,,纯度高,轮廓好

– В качестве одного из семи сокровищ буддизма, поэтому фэн-шуй браслет из красного коралла считается ручным счастливым браслетом, изгонять злых духов, приводить человеческую душу к чистоте и спокойствию.

-As one of the seven treasures of Buddhism, Feng shui red coral necklace is a chain bringing luck and exorcising ghosts, driving away from mean persons but leading human soul back to purity and clarity

* Trang sức san hô có độ bền màu vĩnh cữu, đặc biệt phối hợp san hô với ngọc trai nâng tầm đẳng cấp người chơi trang sức, thể hiện quyền quý lại tốt cho sức khỏe.

珠宝珊瑚永久色牢度,在珍珠珊瑚饰品具有很高的等级,是权力和健康的标志。

– Коралловые ювелирные изделия обладают цветной устойчивостью, особенно в сочетании с жемчугом коралловые ювелирные изделия повышают сословия носителей укращений, проявляющих богатство и хорошо помогающих здоровью.

-Coral jewelry is extremely strong in color especially fastening with pearls then it increases and holds any wearers in high esteem as well as noble and good qualities for health

San hô hay san hô ngọc trai không kiêng cữ nước và khi tắm không cần bỏ ra.

-珊瑚,珊瑚珍珠可以用水冲洗不需要钱

– Коралл или коралл с жемчугом не воздерживаются от воды и принимая ванну не нужно снимать их.

-Coral or pearl coral is resistant to water so you do not have to take it off when bathing.

www.tramhuongthiennhien.vn Hotline: 088 88 40 332

Nguồn: https://coaching-corps.org/

Xem thêm bài viết khác: https://coaching-corps.org/category/phong-thuy/

1 Comment
  1. Tram Huong Thiên Nhiên says

    黑珊瑚 san hô đen
    红珊瑚 san hô đỏ

Leave A Reply

Your email address will not be published.