2 Comments
  1. Andy Lam says

    Mình chọn chế độ nấu xôi, thì xôi có hạt chín hạt sống. Vì chế độ nấu xôi nấu khoảng 40 hà.

  2. Tam Trương Minh says

    Thật buồn là sao lại để chế độ nấu cơm mà không phải là chế độ xôi?

Leave A Reply

Your email address will not be published.