Tuổi Gia Chủ Có Mệnh Cung Khảm Ở Nhà Hướng Tây Nam [ Phong Thủy ]

0Gia chủ sinh năm 1981, tuổi Tân Dậu, Bản mệnh Thạch Lựu Mộc, Mệnh cung (Cung phi) dùng trong phong thủy là cung Khảm.

Gia chủ có Mệnh cung Khảm, thuộc dương Thủy, ở nhà hướng Khôn (Tây Nam), thuộc âm Thổ, cho kết quả sao xấu Tuyệt mạng.

Sao xấu Tuyệt mạng thuộc Phá quân tinh, Âm Kim, Đại hung. Phàm nhà phạm vào sao xấu Tuyệt mạng có thể bị tuyệt tự, tổn hại con cái, không sống lâu, bệnh tật, thối tài, ruộng vườn súc vật bị hao mòn, bị người mưu hại. Đây là hướng xấu nhất trong bốn hướng.

Nhà ở phạm sao xấu Tuyệt mạng sẽ đưa đến việc làm ăn suy sụp và có thể đi đến sự khánh tận, mất mát con cái và bệnh tật kinh niên.

Hơn nữa gia chủ có Mệnh cung Khảm, ở nhà hướng Khôn, Khảm thuộc hành Thuỷ, bị Khôn thuộc hành Thổ khắc, trung nam trong nhà bị khắc, tượng “Khôn Khảm trung nam mệnh bất tồn”, Khôn là hướng nhà, Khảm là trai thứ không được thọ, hoặc là chỉ bậc tuổi trung niên trong nhà, phạm tuyệt mạng nên trong nhà không yên. Gia chủ nên đặt mặt bếp nhìn về hướng Đông để hóa giải.

Nguồn: https://coaching-corps.org/

Xem thêm bài viết khác: https://coaching-corps.org/category/phong-thuy/

Leave A Reply

Your email address will not be published.