Vòng tay Vàng 18k khắc Kinh Bát Nhã

0🏮🏮 Vòng Tay Vàng Khắc Bát Nhã Tâm Kinh🏮Được Trì Chú!!

✍️ Chất liệu: Vàng 18k (giấy tờ đầy đủ và thu đổi theo giá thị trường)

Bát-nhã-ba-la-mật-đa tâm kinh còn được gọi là Bát-nhã tâm kinh, hay Tâm Kinh. Đây là kinh ngắn nhất chỉ có khoảng 260 chữ của Phật giáo Đại thừa và Thiền tông. Nó cũng là kinh tinh yếu của bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 cuốn

Bát-nhã tâm kinh là bài kinh nói về tâm, nhưng không phải là tâm suy nghĩ thường tình của người đời mà nói về cái tâm “đến bờ kia”. Nó là cái trí có thể soi thấu được cội nguồn của mọi hiện tượng, sự vật trên thế gian này. Với người tu Phật, bài kinh đó là ngọn đuốc dẫn đường giúp hành giả đến đích.

Nguồn: https://coaching-corps.org/

Xem thêm bài viết khác: https://coaching-corps.org/category/phong-thuy/

Leave A Reply

Your email address will not be published.