Monthly Archives

January 2022

Đánh giá truyện Thương Họa

Tô Mặc Hàn 20 tuổi vì chưng một phút bốc đồng ra tay cứu giúp một thanh nữ sinh, đổi lại là một bên mắt anh cả đời này không thể nhận thấy và một mối ân nghĩa mà lại anh không phải mong nhận Trình làng truyện Thương họa Tác giả: Miêu