Browsing Category

Uncategorized

Nói về cuộc đời của người tuổi Tỵ

Người tuổi Tỵ mệnh gì Người tuổi Quý Tỵ sinh năm 2013 mệnh Thủy – Trường Lưu Thủy (nước chảy mạnh)Người tuổi Tân Tỵ sinh năm 2001 mệnh Kim – Bạch Lạp Kim (vàng chân đèn)Người tuổi Kỷ Tỵ sinh năm 1989 mệnh Mộc – Đại Lâm Mộc (gỗ rừng